Skolens ungdomsbedrifter

Kjelle videregående skole har i år fire ungdomsbedrifter fra Vg2 Landbruk og gartnernæring, Skog og miljøfag og Heste- og dyrefag. Her kommer en liten presentasjon av de!

Ungdomsbedrift som pedagogisk metode

En ungdomsbedrift er en virksomhet som elever i videregående skole oppretter, registrerer og legger ned i løpet av et skoleår. Arbeidet er organisert i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, som er en ideell, landsomfattende organisasjon. Sammen med næringsliv og andre aktører jobber de for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

I starten av skoleåret startet klassen med idemyldring og to ulike bedrifter oppsto. Ungdomsbedriftene ble opprettet, og arbeidsoppgaver og rollene ble fordelt.

Pels, Puls UB

Elevene i denne ungdomsbedriften går Vg2 Heste- og dyrefag og har valgt dyreassisterte intervensjoner som sin idé. Dyreassisterte intervensjoner er aktiviteter med dyr som kan være et tiltak for å gi mennesker en god opplevelse. Det kan være for ulike brukergrupper, både yngre og eldre og elevene tenker at både skolens høner, hester og sauer kan være aktuelle å bruke i tillegg til hund. 

Bluetrhead

Elevene i denne ungdomsbedriften ser på mulighetene for å bruke tråden som benyttes til høy- og halmbunter til nye produkter. Tråden kan fort bli et miljøproblem og noe som forsøpler, og elevene har laget prototyper av både høynett og nøkkelring. Videre produkter som skal testes er hundeleke, apehånd og makrame. Tilbakemelding fra Propelljakten var at det var spennende at vi tenker på gjenbruk!

Potens drøm UB

Denne ungdomsbedriften skal i gang med å lage potesokker til innendørs bruk etter man har vært ute, slik at man slipper at det blir møkkete inne etter tur. En stor del av jobben er å finne riktig stofftype som ivaretar potene og absorberer vannet. Det planlegges å lage en prototype og en video til markedsføring. Alle elevene i ungdomsbedriften skal prøve å sy, og de vil ta utgangspunkt i tre ulike størrelser. 

Pami UB

Elevene i denne ungdombedriften skal lage en kniv til å bruke for å tømme storsekker som for eksempel kornsekker. Det er et HMS-tiltak da det å åpne for eksempel en kornsekk som skal tømmes i en såmaskin, så kan det være farlig å få armen under. Derfor vil en kniv med lengre skaft være bedre sikkerhetsmessig. Elevene forteller at lærerne har vært gode inspiratorer.