Våtmarkshow

Med elever fra Vg3 Naturforvaltning i spissen, ble det holdt et forrykende og lærerikt våtmarkshow i kultursalen på Bjørkelangen skole 13.februar!

Stort potensiale

En dag, viet til våtmarksområdet nord for Bjørkelangen, med fokus på å se betydningen et slikt område kan ha for det biologiske mangfold, som lærings- og forskningsarena, for nærmiljøet og som en attraksjon. Trude Starholm, leder for Besøksenteret på Nordre Øyeren våtmarkssenter fortale om hvilken rolle og viktighet våtmarkssenteret har for nærmiljøet, og vi fikk et bilde av potensialet et slikt område også vil kunne få for Bjørkelangen. 

Kreative elever

Elevene fra Vg3 Naturforvaltning (studieforberedende) viste gjennom animasjoner og filmer hvordan utformingen av Kjelle-engene kan utføres, samt hvordan området kan brukes som læringsarena og turområde. De viste også til god oversikt over det biologiske mangfoldet og hvordan rødlistede arter bedre kan bevares ved å tilrettelegge for slike områder.

Representanter fra både NIVA og NIBIO kunne også fortelle om Kjelle-engene i forskningsøyemed og at et slikt område vil være et viktig flomreduserende tiltak i fremtidens løsninger som skal være naturbaserte. 

“GØT vatn!”

Lars Kristian Selbekk fra Haldenvassdraget vannområde ga en god beskrivelse av vannkvalitet og dets påvirkning på både artsmangfoldet og oss mennesker som er avhengig av det. God økologisk tilstand (GØT) er verdier man kan bruke for å kartlegge vannkvaliteten og det kom frem at øvre del av Haldenvassdraget og Bjørkelangensjøen har potensialet for forbedring, og som det ble sagt “Det e'kke bra før det er GØT”

Våtmark og landsby hånd i hånd

Bjørkelangen næringsforening v/Carl Fredrik Havnås fortalte om utvikling av Bjørkelangen og hva våre innbyggere mener er viktig. “Nærhet til natur” er en av tingene, og måten Bjørkelangen sentrum, stasjonsområde og våtmarksområde kan bindes sammen er et spennende utviklingsprosjekt.