Åpen skole 2024 - Takk for besøket

Takk for besøket! I løpet av to dager har vi hatt i overkant av 300 hyggelig 10-trinns elever fra ungdomskolene på Romerike på besøk.  

Her kan du se våre utdanningstilbud