LilleStortinget 2024

Et politisk rollespill som har som formål og gi økt økt kunnskap om demokratiet i Norge og hvordan man jobber i Stortinget. Elevene vil erfare hvordan fagkunnskap og erfaringer fra ulike fag spiller en viktig rolle når det skal tas beslutninger. Vi er godt i gang!

Tverrfaglig prosjekt

Alle elever på vg1 ST, 2 MK og 2MD er med i spillet. Vi har også med oss flere elever fra andre klasser og elevene fra politikk- og menneskerettighetsklassen. Enkelte programfagsklasser kan ha gjesteroller i løpet av prosjektet.

Temaene fra prosjektet brukes  inn i fagene og gir mulighet til å reflektere i større grad over sammenhengene i samfunnet vi lever i. I løpet av prosjektet opplever elevene ulike utfordringer, bli kjent med og jobbe sammen med elever fra ulike klasser og utdanningsprogram. Ikke minst delta i livlige debatter og meningsutveksling, og få en opplevelse av det politiske spillet der opposisjonen arbeider for å påføre regjeringen nederlag, og der regjeringspartiene forsvarer sin regjering.

Partiledere

Årets partiledere
Parlamentariske ledere Klasse Parti
Kelvin Torpen 1STF R
Mina Sofie Midtgård Ringstad 2MDA SV
Anne Fossum Dolva 1STG PF
Gabriela Matilda Koreh Lien 1STG V
Kevin Felumb Patrick 1STE H
Aurora Thomassen 1STE Mdg
Eirik Magnus Aae Arnesen 1STE Ap
Ella Heggernes Njaa 2MDA Krf
Maja Saba Kãrna 2MDA Frp
Maia Thoresen Hansen 2MDA Sp