LilleStortinget 2024

Lillestortinget er et politisk rollespill der alle elever på vg1 ST, 2MK, og 2MD deltar. Lillestortinget ble formet av blant annet Sigurd Sætre i 2014. Dette er det tiende året Lillestortinget ble gjennomført. I år startet vi opp 12. mars . Vi har også inkludert flere elever fra ulike klassetrinn, samt deltakere fra politikk- og menneskerettighetsklassen. Noen av programfagsklassene har gjesteroller i løpet av prosjektperioden. Vi har som formål og gi økt kunnskap om demokratiet i Norge, og hvordan man jobber på Stortinget.

Lillenytt - elevenes blogg

Lillenytt

Tverrfaglig prosjekt

Temaene fra prosjektet brukes  inn i fagene og gir mulighet til å reflektere i større grad over sammenhengene i samfunnet vi lever i. I løpet av prosjektet opplever elevene ulike utfordringer, bli kjent med og jobbe sammen med elever fra ulike klasser og utdanningsprogram. Ikke minst delta i livlige debatter og meningsutveksling, og få en opplevelse av det politiske spillet der opposisjonen arbeider for å påføre regjeringen nederlag, og der regjeringspartiene forsvarer sin regjering.

Partiledere

Årets partiledere
Parlamentariske ledere Klasse Parti
Kelvin Torpen 1STF R
Mina Sofie Midtgård Ringstad 2MDA SV
Anne Fossum Dolva 1STG PF
Gabriela Matilda Koreh Lien 1STG V
Kevin Felumb Patrick 1STE H
Aurora Thomassen 1STE Mdg
Eirik Magnus Aae Arnesen 1STE Ap
Ella Heggernes Njaa 2MDA Krf
Maja Saba Kãrna 2MDA Frp
Maia Thoresen Hansen 2MDA Sp