Tyskklassen er på tur i Tyskland

Læring utenfor skolen skaper samhold. Elevene opplever kultur og språk på en fin måte, når de drar ut av klasserommet.  Med seg har de tysklærerne Janceke Fiebig og Anja Henze. 

Turens Overordnede mål:

  • Øke elevenes motivasjon, mestring og lærelyst
  • Øke elevenes læring i fremmedspråk, samt øke søkertallene til fremmedspråk nivå III/Language B

Steder som ble besøkt

Elevene var på guidt tur i Stasifengslet i Hohenschönhausen, de var på grenseovergangen fra Øst-til Vesttyskland "Tränenpalast",  Reichstagsgebäude,  skolebesøk og hadde historie- og musikktime.  Elevene ble i etterkant bedt om å evaluere turen. Og med dette sitat fra en elev så var turen vellykket og mål oppnådd.

Jeg syns turen hjalp veldig med å snakke tysk, selvom mye ble på engelsk så prøvde "noen" å snakke mer tysk også og det var gøy å bare lære litt hvordan det blir snakket og ikke bare skoletysken

Anonym