Vi er en MOT-skole!

I overgangen fra ungdomsskole til videregående står mange elever ovenfor utfordringer, som prestasjonspress eller frykt for å oppleve utenforskap. MOTs programmer alene kan ikke fikse alle utfordringer, men de kan være et godt verktøy for å arbeide forebyggende. I ukens MOT-økt i klasse 1STG var tema “Robust” og elevene ble utfordret på å tegne hverandre uten å se på arket. En morsom utfordring for en glad gjeng. 

MOT tilbyr et helhetlig og godt utprøvd program, hvor målet er å styrke ungdoms robusthet og motstandskraft, og å skape klassekulturer og skolemiljøer der alle er inkludert. MOTs programmer er gjennom 26 år kontinuerlig utviklet basert på erfaringer, nyere forskning, samfunnsendringer, tett dialog med samarbeidsskoler og ikke minst tilbakemelding fra ungdom.

MOTs programmer er godt forankret i fagfornyelsen og overordnet del av læreplanen, og er et systematisk verktøy for å jobbe med sosial læring og forhindring av utenforskap og mobbing. MOT svarer også på nasjonale føringer med fokus på å styrke barn og unges psykiske helse og livsmestring.

Mer om MOT i videregående skoler