Elevråd

Elevråd og allmøter kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen. Elevrådet på Lillestrøm videregående skole har en lang og viktig tradisjon. I flere år har elevrådene på skolen vært svært aktive og bidratt til positive og engasjerte elever.

Elevrådet 2024_2025 - Klikk for stort bildeElevrådet 2024_2025 Lillestrøm vgs

Elevrådsstyret 2024/25

Elevrådsstyret 2024/25
Rolle Navn
Elevrådsleder Julia Mælumshagen Nymoen
Nestleder Ada Olsen Torske
Rettighetsansvarlig Angelina Victoria Johannessen
Økonomiansvarlig Aunjanakorn Sumipan
Skolemiljøansvarlig Hårek Straume-Næsheim
Informasjonsansvarlig Frøya Marie Bach-Skeie
Sekretær Esperance Kezakimana Baranhikiriye
Styremedlem Julie Berge Westreng
Styremedlem Malene Anouk Booij
Komitékontakt Daniel Carlsen
Komitékontakt Maja Saba Kärnä

Komitéledere

Komitéledere
Komitée Navn
Kosekomitéen Marine Christensen
Gamingkomitéen Marte Holmøy Nyhammer
Filosofikomitéen Martin Swid Luzi
Prosjekt Bistand Selma Andreassen Grunnan
Årbokskomitéen Kasper Wisnes
Ping Pong komitéen Ahwar Shamoun
Bokkomitéen Alex Savonyte

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder eller tillitseleven i din klasse.

Tillitseleven

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer. I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. Elevrådet skal tale elevenes sak og ta opp aktuelle saker med lærerne og ledelsen på skolen. Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året. 

Les mer hos elevorganisasjonen.

Elevrådets møter

Møtereferat:

 

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder eller miljøarbeider Hilde Danielsen Rygh.

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte

Lovverk

Les mer på lovdata.no om retten til medbestemmelse, som er forankret i formålsparagrafen i opplæringsloven.