Tilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser før oppstart i vanlig videregående opplæring.

 

Tine Merakerås

    

Undervisningstilbudet for minoritetsspråklige består av følgende fag:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving
  • Utdanningsvalg (karriereveiledning)

Fagene er delt opp i fire nivå/moduler.

Klassene er delt i to, modul 1 & 2  og modul 3 & 4. Elevene bytter modul etter egen progresjon. 

Det tilrettelegges for morsmålseksamen for deltagerne.

Det tilrettelegges for forsering av fag på videregående skole nivå.

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Akershus fylkeskommune