Opplæring for voksne

Ønsker du å starte en yrkesutdanning som voksen? Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

​Når har du rett til voksenopplæring?

  • Du er 25 år eller eldre.
  • Du har fullført grunnskole eller tilsvarende.
  • Du har ikke tidligere fullført videregående opplæring.
  • Du er bosatt i Akershus.
  • Du har gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Tilbudet omfatter også alle som har fullført videregående opplæring i utlandet der denne opplæringen ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge.

Om du ikke har rett til videregående opplæring for voksne, kan du likevel få tilbud om opplæring dersom du er kvalifisert og det er ledige plasser.

Les mer om retten til voksenopplæring på vilbli.no

Slik søker du

Det er ingen søknadsfrist. Det betyr at du kan søke hele året.

  • 1. mars er anbefalt søknadsfrist for opplæring som starter i august.
  • 1. oktober er anbefalt søknadsfrist for opplæring som starter i januar.

Voksenopplæringstilbud

Du kan søke om gratis videregående opplæring ved flere av de videregående skole i Akershus. Du kan velge mellom studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

På Lørenskog vgs. tilbyr vi opplæring i studiekompetansefagene:

Fagoversikt og timetall på voksenopplæringen
Fag Årstimetall Uketimetall
Norsk/norsk kort botid 393 10,5
Engelsk 140 4
Matematikk 1P/2P 140 /84 4/2
Naturfag 140 4
Samfunnskunnskap 84 2
Historie 140 4

Etter kartlegging kan du ta tilpasset språkopplæring i engelsk og norsk. Det betyr at du tar et ekstra år med 5 timer engelsk per uke, og 10 timer norsk per uke. 

Les mer om opplæringstilbudene i hele Akershus fylkeskommune

Usikker på hva du skal velge?

Ønsker du en samtale om dine utdanningsmuligheter, tilbyr Akershus fylkeskommune gratis karriereveiledning til sine innbyggere.

Les mer om karriereveiledning på Akershus fylkeskommunes nettsider