Klage på eksamenskarakter og standpunktkarakter.

Dersom du ønsker å klage må du følge fremgangsmåten forklart i denne artikkelen.

Hvordan

Dersom du ønsker å klage på karakter gjøres dette ved å fylle ut skjema der du redegjør for klagen.  

Du finner skjema her: Klage på eksamens- og standpunktkarakterer - Akershus fylkeskommune (afk.no)

Du bør begrunne klagen din. 

Skolens plikt

Skolen har plikt til å opplyse om adgangen til å klage, samt å gi veiledning til elever som vil klage.

Dersom du vil ha veiledning tar du kontakt med assisterende rektor Eliska Tellesbø.

Klagefristen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet du har fått tilgang til karakteren din. 

For elever som skal søke seg videre til påbygg eller høyere utdanning, finnes også mulighet for hurtigklagebehandling i juni.

For å komme med i kategorien hurtigklage må klagen være levert innen 12.06.24 kl. 11.30.

Skjema levers i skolens ekspedisjon.