Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontakt oss 

Helsesykepleiere er Grethe Trongaard og Monica Løland. De har kontor i gangen rådgivergangen, rom H163 og H164.

Grethe er tilstede 4 dager i uken. Du kan kontakte på teams, telefon 97 58 74 83 eller grethetro@viken.no

Monica er tilstede på torsdager. Du kan kontakte på teams, telefon 47 69 29 45

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom (HFU).      

HFU er åpen hver mandag kl 16- 19.30. De holder til på Lørenskog hus, 7. etg. Her er det gratis drop in, du trenger altså ikke bestille time.

Mer informasjon om helsestasjon for ungdom på Lørenskog kommune sine nettsider

Se også