SSP m/Toppidrett i VG1

Elever som ønsker dette tilbudet må søke seg inn på vanlig studiespesialiserende (SSP) på Nesbru vgs.  Idrettslag/klubb sender melding til Nesbru vgs om hvilke elever som ønsker SSP med idrettsfag slik at skolen kan plassere elevene i riktig klasse.

Klubbene/idrettslagene sender melding om idrettselever til: nesbruvgs@viken.no

Ta kontakt med Roger Kristoffersen om du vil ha mer informasjon: rogerkr@viken.no

«SSP med toppidrett» i Vg1:

 • Elevene starter kl. 10.00 tirsdag og torsdag.
 • Elevene er ferdige 14.30 mandag og torsdag.
 • Ved fravær i forbindelse med konkurranser/stevner tilrettelegger skolen for å ta igjen evt tapte vurderinger/skolearbeid.  I forbindelse med dette har kontaktlærer kontinuerlig dialog med trener/klubb.
 • Skolen serverer havregrøt til alle elever fire morgener i uken.

«SSP med toppidrett» i Vg2 og Vg3:

 • Velge programfag Toppidrett1 og 2 (5t per uke) hvor 2 timer er felles på skolen og 3 timer som disponeres til trening i samarbeid med klubb. Faglærer har dialog og oppfølging med klubb/trener.
 • Toppidrettstimene på skolen inneholder basistrening felles for de ulike idrettene, samt arbeid med treningsrapporter og veiledning til loggføring/analysering av egen trening.
 • Elevene kan velge alle programfag inne realfag eller samfunnsfag/økonomi-fag.  Det vil si at idrettselevene kan velge fag slik at de får spesiell studiekompetanse.

 

Erfaringene disse årene har vært meget positive.  Elevene melder tilbake om:

 • godt læringsmiljø blant strukturerte og ambisiøse elever.
 • programfag toppidrett (i Vg2 og Vg3) hvor de har hatt tid til å trene med klubb, og fått veiledning til loggføring og analysering av egen trening.
 • god tilpasning av timeplan for morgentrening i klubbene.
 • lærerne er meget tilfredse med elevenes motivasjon for læring, struktur og effektivitet i skolearbeidet.