Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp (buss) er Nedre Berger. Nærmeste togstasjon er Billingstad stasjon.

Planlegg din tur med Entur (lenke) Du finner hovedinngangen når du går ca 200 m opp Halvard Torgersensvei fra Billingstadsletta, går inn til venstre og opp bakken. De som parkerer på parkeringsplassen går gjerne inn fra baksiden. Da finner du hovedinngangen på høyre side når du har passert fotballbanen og går ned den lille bakken og langs bygget ca 50 m.

Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende, elever og ansatte.

Parkering for besøkende Besøkende henvender seg i skolens resepsjon i B-bygget for å få utlevert parkeringstillatelse stemplet med dagens dato. Oppgi bilnummer og hvor lenge du skal oppholde seg på skolen. Dette må ligge godt synlig. Det er 3 korttidsplasser ved hovedinngangen. Er disse opptatt benyttes parkeringsplasser for ansatte. Se oversikten her. 

Parkering for ansatte

Stor parkeringsplass 4 rader øvre del (gjelder hele området på oversiden av skilt)

Det er reservert parkeringsplasser for ansatte/besøkende med godkjent godt synlig parkeringstillatelse. Det er kun lov til å parkere på anviste, oppmerkede plasser. Se oversikten her. 

Parkering for elever

Det er reservert parkeringsplasser for elever med godkjent parkeringstillatelse. Det er kun lov til å parkere på anviste, oppmerkede plasser. Elever har ikke adgang til å bruke parkeringsplass for skolens ansatte.

Skolen har et begrenset antall parkeringsplasser og oppfordrer elevene til å benytte offentlige transportmidler.

Elever må søke om p-tillatelse for å benytte parkeringsplassen nedre del. Her kan du søke. 

Moped/scooter/ATV: Motorsykkel, moped og scooter skal parkere på anvist sted på grusbanen

Lading av elbil/hybrid

Dette er ikke mulig for besøkende.

HC-parkering

Det er 1 tilgjengelige HC-parkeringsplass ved skolen. Denne finner du ved hovedinngangen