Parkering Nesbru vgs

Nesbru vgs har 4 områder for bilparkering. Alle områdene er skiltet. Det er kun tillatt å parkere på anviste plasser med gyldig tillatelse. Områdene kontrolleres daglig av Europark.

Besøkende

Besøkende må registrere seg i resepsjonen for utlevering av datostemplet gjestetillatelse.

Håndverkere må kontakte driftsavdelingen for utlevering av parkeringstillatelse for håndverker.

 

Ansatte, vikarer og studenter

Ansatte, vikarer og studenter må ha gyldig digital parkeringstillatelse.

Ansatte skal ikke benytte gjestetillatelse eller håndverkstillatelse.

Anviste parkeringsområder Nesbru vgs Nesbru vgs  

 

Område A

Ansatte, vikarer og studenter med gyldig digital parkeringstillatelse OMRÅDE A.

Besøkende med datostemplet gjestestillatelse for OMRÅDE A utlevert fra resepsjonen.

Entreprenører med tillatelse HÅNDVERKER utlevert fra driftsavdelingen.

Elever har ikke tillatelse til å parkere på område A.

 

Område B

5 plasser for besøkende inntil 2 timer med datostemplet gjestetillatelse OMRÅDE B utlevert fra resepsjonen.

Entreprenører med tillatelse HÅNDVERKER utlevert fra driftsavdelingen.

HC plass for 1 bil med offentlig godkjent p-tillatelse på plass merket for dette.

Ansatte, vikarer, studenter eller elever har ikke tillatelse til å parkere på område B.

 

Område C

Ansatte med gyldig digital P-tillatelse OMRÅDE C.

Entreprenører med tillatelse HÅNDVERKER utlevert fra driftsavdelingen.

Elever har ikke tillatelse til å parkere på område C.

 

Område E

Elever med gyldig digital P-tillatelse OMRÅDE E innvilget fra driftsavdelingen.

Ansatte, vikarer, studenter, besøkende eller håndverkere har ikke tillatelse til å parkere på område E.

 

Rød sone

Kun tillatt for entreprenører med gjestetillatelse HÅNDVERKER utlevert fra driftsavdelingen.

 

Rosa sone

Ingen parkering tillatt.

 

Moped/scooter/ATV/MC

Motorsykkel, moped og scooter skal parkere på anvist sted ved grusbanen.

 

Lading av elbil/hybrid

Dette er ikke mulig for besøkende.

 

HC-parkering

Det er 1 HC-parkeringsplass med offentlig godkjent bevis ved skolen. Denne finner du på OMRÅDE B.

 

Hvordan søke om digital p-tillatelse

Ansatte og vikarer fyller inn Forms skjema på ansattportalen.

Elever fyller ut søknad om elevparkering. Link ligger på skolens hjemmeside.