Rektor og skolens ledelse

Rektor

Brynhild Idland
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Hege Sølvberg Nilsen

 

Avdelingsledere

Tor Øyvind Andersen
Avdelingsleder for realfag og IB

 

Pia Snilstveit
Avdelingsleder for norsk og fremmedspråk.  Ansvar for elevtjenesten

 

Roger Kristoffersen
Avdelingsleder for dokumentasjon og forvaltning

 

Rune Kval
Avdelingsleder for byggfag

 

Kirsti Bråthen
Avdelingsleder for matematikk og tilrettelagt opplæring

 

IB- koordinator


Elisabeth Laney Mortensen