Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel. Vi er opptatt av å ha god dialog med hjemmene, og får dette til på flere måter.

Foreldremøter

Skolen arrangerer jevnlig foreldremøter hvor vi presenterer skolen og hvordan vi jobber med elevenes læring. Formen på disse kan variere. Noen ganger arrangerer vi allmøter i gymsalen, andre ganger kan det det være klassevise møter. Vi legger vekt på at dere skal få møte både ledelse, kontaktlærere, faglærere, rådgivere og miljøarbeidere. 

Oppstartssamtaler

Hver høst gjennomfører kontaktlærerne oppstartssamtaler med sine elever. Til disse samtalene blir foresatte invitert (gjelder elever under 18 år).  Tema i samtalen kretser rundt hvordan vi sammen kan jobbe best mulig for at elevene både skal trives og få et godt læringsutbytte.

Utviklingssamtalen

Alle elever inviteres til en utviklingssamtale i januar. Denne finner sted etter halvårsvurderingen, og har fokus på hvilken kompetanse eleven har oppnådd, og hvordan eleven kan jobbe med videre læring. Når elevene er under 18 år inviteres foresatte inn i samtalen.

Nyhetsbulletin

Alle foresatte får tre «klassebulletiner» eller nyhetsbrev på e-post fra kontaktlærer. Denne inneholder informasjon om læringsmiljø, om aktiviteter som skal foregå og annen relevant informasjon.

Samtaler med lærere

Kontaktlærer og faglærer er tilgjengelige for samtaler med foresatte når det er behov for dette. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på ang. opplæringen.