Sikkerhet og beredskap

For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet og beredskap har skolen beredskapsplaner og tiltak for å forebygge og håndtere alvorlige hendelser. Beredskapen ved Nesbru videregående skole skal sikre at det ved kriser/ulykker igangsettes nødvendige tiltak for å redusere konsekvensene mest mulig for menneske, tjenesteproduksjon og omdømme.