Internasjonalisering

Nesodden vgs har i flere år vært engasjert i internasjonale prosjekter. Elevene våre får mulighet til å delta i ulike samarbeidsprosjekter med skoler i andre land. Vi reiser på turer, tar imot gjester og lærer om språk og kultur. Vi setter Nesodden vgs på kartet, og vi lærer hva det vil si å være en del av et globalt fellesskap. 

 

Privat

 

Møte med unge i andre land har en rekke kvaliteter. Det bidrar til å skape toleranse og åpenhet, og å fremme mangfold som verdi. I tillegg bidrar kommunikasjon og utveksling på tvers av land til motivasjon og økte ferdigheter i språk. 

Vårt mål er at så mange elever som mulig skal få en opplevelse knyttet til et av våre samarbeidsprosjekter i løpet av skolegangen på Nesodden videregående. I enkelte sammenhenger legges det kriterier til grunn for å delta, som for eksempel elevenes engasjement og motivasjon.

Her kan du lese mer om pågående og tidligere prosjekter: