Miljøfyrtårn

Nesodden videregående er fra oktober 2021 sertifisert Miljøfyrtårn! 

Fokus på klima og miljø skal være en sentral og synlig del av både undervisningen og driften av skolen. Det skal være sammenheng i det vi driver med, og vi må «leve som vi lærer». Som Miljøfyrtårn forplikter vi oss på å stadig bli bedre til å ta klima- og miljøvennlige valg her på skolen. Elever og ansatte jobber sammen for å få dette til på best mulig måte. 

Vi ønsker over tid å redusere skolens klimaavtrykk. I første omgang er våre satsningsområder å:

  • Kildesortere alt avfall
  • Redusere matsvinn
  • Redusere bruk av engangsartikler
  • Servere økologisk, sunn og bærekraftig mat i kantina
  • Øke andelen Svanemerkede produkter til renhold
  • Videreutvikle tverrfaglige undervisningsprosjekter om bærekraft

Du finner vår klimarapport her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/133740

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.