Anskaffelser

ANSKA KO er en felles anskaffelsesorganisasjon for fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. Samarbeidet ble opprettet i forbindelse med oppdeling av Viken fylkeskommune med virkning fra 2024.

Les mer om anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold - ANSKA KO