Skoledag for SOS Barnebyer

Tirsdag 6. februar skal elevene arbeide for at ungdommene på SOS Barnebyers senter i Mwanza i Tanzania skal få et bedre liv.

SOS Barnebyer SOS Barnebyer

SOS Barnebyer

SOS-barnebyer er en internasjonal organisasjon som arbeider for å gi barn som har mistet eller står i fare for å miste omsorgen fra sine foreldre, en trygg og varig familie. Organisasjonen har vært aktiv i Tanzania siden 1984 og i dag har organisasjonen fire barnebyer i Tanzania, samt flere familieprogrammer, barnehager, skoler, sosiale sentre og medisinske sentre. 

Elevenes bidrag

Elevene samler inn penger via en Spleis som er opprettet gjennom SOS Barnebyers bruker. Det er helt opp til elevene hvor mye de samler inn.  De kan gjøre et stykke arbeid hjemme, måke snø hos naboen, snakke med arbeidsgiveren sin om de kunne tenke seg å støtte aksjonen,  pante flasker, selge boller eller gjøre et annet stykke arbeid de finner på. 

Mer om