Morsmålmarkering på Roald Amundsen videregående skole

I uke 11 skal skolen markere sin støtte med mange ulike aktiviteter

Hvert år 21. februar hedrer verden den internasjonale morsmålsdagen for å styrke, feire og spre bevissthet om det rike mangfoldet av språk og dialekter som utgjør en viktig del av vår kulturarv og personlige identitet.

I en stadig mer globalisert verden, symboliserer denne dagen anerkjennelse av våre unike identiteter, kulturer og fellesskap. På skolen vår, selv om den offisielle markeringen faller på vinterferien, velger vi å feire morsmålsdagen 12. mars for å gi elevene mulighet til å reflektere over og verdsette sitt eget språk og sin egen kulturarv.

I dagens verden er det rundt 7000 forskjellige språk, men bare noen få hundre brukes i utdanning og offentlige sammenhenger. Globalt sett mangler 2,3 milliarder mennesker tilgang til utdanning på sitt eget morsmål, og minst 43% av alle verdens språk står i fare for å forsvinne.
Uke 11 skal vi på skolen markere morsmålsuken, hvor vi skal pynte med nasjonalflagg og arrangere varierte aktiviteter. Det vil muligens være quiz, stands med ulike informasjon og vil kantinen vil selge mat med ulike retter fra Vietnam og skoleboller.

Vi deltar i denne markeringen for å øke forståelsen for mangfoldet som finnes i språk og kultur blant oss. Denne begivenheten er en fin måte å fremme inkludering og gjensidig forståelse av de ulike kulturene vi har på vår skole, siden språket spiller en viktig rolle i å forme vår identitet og gjensidige anerkjennelse.