Velkommen som elev på Rosenvilde

Vi ønsker deg velkommen til skolen vår og håper at du kommer til å trives hos oss.

 

gutt og jente spiller sjakk - Klikk for stort bilde Rosenvilde vgs.

Hvem er vi, og hva legger vi vekt på?

Verdier

Her er noe av det viktigste som kjennetegner oss og gir oss identitet:

Kunnskapstørst

Vi utdanner elever til bred kompetanse, og vi ønsker oss utforskende og kunnskapstørste unge mennesker. Med bred kompetanse menes kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen de forskjellige utdanningsløpene. Med utforskende og kunnskapstørste tenker vi på drivkraften og evnen til å sette spørsmålstegn ved vedtatte sannheter og reflektere og utvikle hypoteser om temaer, teorier og fag.

Inkluderende

Vi har tro på at et inkluderende miljø bidrar til involvering, aktiv deltakelse og samarbeid. Dette er viktige egenskaper både for medarbeidere og elever på skolen. Inkluderende betyr at vi er åpne, får folk med og ser verdien i hver enkelt – uavhengig av kjønn, tro, etnisitet og ferdigheter.

Modig

Rosenvilde vil ha modige medarbeidere og modige elever. Med modige mener vi ansatte og elever som tør å satse og feile. Vi skal stimulere til å prøve ut nye metoder og veier for å utvikle ønskede kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Det betyr at våre medarbeidere ser enkeltelevene og deres potensial. Å tørre å fronte viktige «annerledes-saker» eller «stå i det» er egenskaper vi ønsker å fremelske. Vårt mål er at alle elever skal oppnå integritet og mot, både profesjonelt og personlig, via utdanningen ved Rosenvilde vgs.

Entusiastisk

Å skape entusiasme og glede er essensielt i utdanningen, glede skaper engasjement. Med glede tenker vi på positiv energi, entusiasme og engasjement. Glede skaper grobunn for et godt og inspirerende arbeidsmiljø som gir mennesket lyst til å yte og tilegne seg viktig kunnskap, nyttige ferdigheter og gode holdninger.

   

Visjon

 

undervisning på tavle med elever i klasserom - Klikk for stort bilde Rosenvilde vgs.

 

 Vi strekker oss hele tiden mot vår visjon, som er:

Med entusiasme for læring

Læring er hardt arbeid, men læringsprosessen kan løftes og berikes gjennom entusiasme.

 

Slik forbereder vi deg på høyere utdanning og arbeidsliv

·         Vi gir elevene de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å studere videre eller være forberedt til arbeidslivet

·         Vi jobber for å utvikle elevene til selvstendige og reflekterte samfunnsborgere

·         Vi legger stor vekt på å skape et godt miljø der fellesskap og samhandling er viktig

Vi forbereder elevene til studier gjennom solid fagkunnskap, trening i arbeidsmetoder og studieteknikk. De øves systematisk i skriving på tvers av fagene. Elevene er vant til å jobbe sammen, og de blir utfordret på å strekke seg lenger, gå i dybden og tenke kritisk.

I vårt langsiktige arbeid med grunnleggende ferdigheter, læringsstrategier og studieteknikk, samarbeider vi med forsker og doktorgradsstipendiat Olav Schewe. Han foreleser for både personalet og elevene, og samtidig tilgjengeliggjør han sitt materiale, slik at vi fritt kan benytte det gjennom hele skoleåret.

Skolen har mange gode samarbeidspartnere i arbeidslivet. Elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram får viktig kunnskap og trening på skolen samtidig som de får prøvd seg i arbeidspraksis på både Vg1 og Vg2.

Det legges betydelig vekt på miljøskapende tiltak. Vi ønsker å videreføre den høye trivselen og store takhøyden som har preget elever og ansatte på Rosenvilde i mange år.

elever i fiktiv stortingssal - Klikk for stort bildeMinistortinget på Rosenvilde 2024 Rosenvilde vgs.

 

  

gutt pynter kaker - Klikk for stort bildeForberedelser til arbeidslivet Rosenvilde vgs.