Rektor og skolens ledelse

Rektor

Terje Bentzen
Mobil: 90199922
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Eva Marie Ruud Mitusch
Mobil: 91132921
Rektors stedfortreder

Utdanningsledere 

Cathrine Selmer Altepost
Mobil: 48033604
Avdelingsleder:  Elevtjenester. Språk og samfunnsfagene

Anne Jorunn Heggdal Engesæt
Mobil: 95284995
Avdelingsleder: Norsk, engelsk og kroppsøving

Aud Lene Iren Høntorp Langmo
Mobil: 48211119
Avdelingsleder: Helse- og oppvekstfag. Restaurant- og matfag

Aina Langeland Friling
Mobil: 99593093
Avdelingsleder: Kunst, design, arkitektur/medier og kommunikasjon/informasjonsteknologi

 

 

Administrasjonsleder

Anna Kvinnsland
Mobil: 95022358

 

Driftsleder

Arne Aalrust
Mobil: 960 10 360