Tilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. 

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Akershus fylkeskommune