Avslutning for fagskolen, avdeling Rud

Avgangsstudenter for fagskolens alle studieretninger samlet til avslutning:
 

Verkstedsledelse, Veiledning av lærlinger og instruktører, Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming, Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, Demens og alderspsykiatri.

Avslutning fagskolen May Christin Baugerød