Bli med Rud vgs inn i det grønne skiftet!

Europa drukner i avfall og det er et stort behov for nye teknikere som kan reparere alle typer elektronikkprodukter. Det mangler kompetanse og arbeidskraft innenfor dataelektronikerfaget, og i fremtiden vil behovet for denne kompetansen være økende. 

På Rud vgs kan du utdanne deg til å bli dataelektroniker!

Andelen av EE-avfall øker, og en stor del er produkter fra vanlig forbrukerelektronikk. EUs økodesigndirektiv krever at alle land i Europa skal bidra til mindre avfall ved at alle produkter må være forsøkt reparert før de sendes til gjenvinning. Det er mange produkter som fortsatt kan repareres og brukes videre, som en del av sirkulærøkonomien. Eksempler på dette er hvitevarer, TV-er og bærbare PC-er. 

Våre apparater blir stadig mer avanserte og Norge trenger derfor fagfolk som henger med på denne utviklingen, både for nye konstruksjoner og reparasjoner. Vi på Rud vgs er så heldige at vi kan tilby en utdannelse på alle disse nivåene, alt fra mikrokontrollbaserte systemer til motorer og tyngre anlegg.

OmBrukt AS ble startet høsten 2019 og er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen. De administrerer en godkjenningsordning som omfatter hele verdikjeden rundt ombruk av produkter. Kjeder, verksteder og leverandører går nå sammen om å tilby norske forbrukere en trygg og sikker ordning for å kjøpe ombrukte elektronikkprodukter med en garantiordning på to år. Bak prosjektet står Bosch/Siemens, Electrolux, Elkjøp, Elon, Grundig, Miele, Power, Samsung, Stiftelsen Elektronikkbransjen og Whirlpool. Elektrotec AS, Hvitevareteknikk AS og Norsk Ombruk AS har vært pilotkunder. Det kommer stadig nye partnere med.

Reparasjon av elektronikk og lodding - Klikk for stort bilde Dinamo

Kilder: (OmBrukt.no) (Utdanning.no)