Rud elev får tospråklig norskopplæring på nett.

Yeva Lantvoit kom til Norge fra Ukraina for to år siden. I dag er hun elev ved Rud vgs og går Vg1 på utdanningsprogrammet musikk, dans og drama. I tillegg til å følge den ordinære undervisningen sammen med klassen, får hun norskopplæring en gang i uken med en tospråklig lærer fra Ukraina.

I løpet av den korte perioden hun har bodd i Norge har hun lært seg språket godt. Norskopplæringen foregår som nettundervisning og varer i 45 minutter. Dette er et nasjonalt tilbud/prosjekt for elever med kort botid i Norge i samarbeid med NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og UDIR. Målet er å legge opp til veksling mellom elevens morsmål og norsk, og på denne måten bidra til overføring av fagkunnskap og ferdigheter.

Yeva forteller at opplæringen som regel foregår på norsk, og bygger på ulike temaer. Hun nevner eksempler som det norske skolesystemet og samfunnet Norge, kongehuset samt andre faglige spørsmål og utfordringer. Yeva trives på skolen og har kommet godt inn i klassemiljøet. Det er noen fag som er mer utfordrende enn andre, og nevner særlig naturfag og norsk. I naturfag er det mange ukjente begreper, og i norskfaget er det særlig nynorsk diktanalyse som kan være vanskelig å forstå. Yeva legger mye tid og innsats i arbeidet med fagene, og er vant til det ukrainske skolesystemet hvor det stilles svært strenge krav til elevene. På fritiden treffes hun ofte med ukrainske venner og da snakker de mest morsmål. På musikklinjen spiller hun blant annet trommer, noe hun har stor glede av.

Yeva Lantvoit elev Rud vgs - Klikk for stort bilde