Rud videregående skole skal bygges ut

Fylkestinget har vedtatt byggeprogram for utbygging av Rud videregående skole. Utbyggingen vil øke elevkapasiteten på skolen med om lag 500 elevplasser.  

Fasade på Rud vgs - Klikk for stort bildeRud videregående skole André Strand, Akershus fylkeskommune

I tillegg til utbygging for flere elevplasser, har Rud videregående skole behov for en omfattende oppgradering med nye, funksjonelle bygg. Flere bygg skal rives, og i tillegg til rehabilitering av noen bygg, skal det gjennomføres en omfattende utbygging. Prosjektet planlegges ferdigstilt i perioden 2028–2030.

Foreløpig kostnadsramme for prosjektet er på 2,176 milliarder kroner, og det skal jobbes videre med å finne løsninger for å holde prosjektkostnadene nede.

Fylkestinget vedtok byggeprogrammet enstemmig i sitt møte 11. april.

Lise Hagen Rebbestad - Klikk for stort bildeFylkesråd Lise Hagen Rebbestad (H). Morten Brakestad

– Dette er en gledens dag for elever og ansatte ved Rud videregående skole, og for elevene i regionen. Utbyggingen som nå er vedtatt vil gi en fornuftig og bærekraftig løsning for hele skoleanlegget. I tillegg til utvidet kapasitet til undervisning, vil prosjektet bidra til en mer energieffektiv bygningsmasse, som vil være enklere å drifte, sier fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad (H). 

Elevplasser

Som følge av vekst i ungdomskullene, har det vært behov for å øke antall elevplasser i Asker og Bærum over tid. Med bakgrunn i dette, ble Bleiker og Eikeli videregående skole bygd ut i 2021 og 2022. Disse skolene er nå i ferd med å fylles opp, og kapasiteten i de øvrige skolene i regionen er fullt ut tatt i bruk.

– Elevtallsveksten i regionen fortsetter, og etablering av nye elevplasser ved Rud videregående skole vil bidra til å imøtekomme dette behovet, sier Rebbestad.

Skal være en yrkes- og kulturarena

Rud videregående skole skal tilby en rekke yrkesfaglige utdanningsprogram, og det planlegges flere verksteder og spesialrom for yrkesfaglig undervisning. Disse utdanningsprogrammene har utadrettede servicefunksjoner, som også nærmiljøet kan ha glede av.

Skolen er fylkeskommunens største skole innen tilbud for musikk dans og drama, med tre parallellklasser, og har et av de beste tilbudene innen musikk, dans og drama i landet. 

Bærekraft og universell utforming

Akershus fylkeskommune har ambisiøse miljøkrav ved utbygging og ombygging av skoler. Dette er vedlagt i planleggingen helt fra starten. Også universell utforming har vært med i vurderingene, i alt fra organisering og dimensjonering av rom og arealer til utførelse, materialvalg og fargesetting.

Utbyggingen av Rud videregående skole planlegges for følgende utdanningsprogram

  • Bygg og anleggsteknikk (BA)
  • Håndverk, design og produktutvikling (HDP)
  • Elektro og datateknologi (EL)
  • Frisør, blomst, interiør og eksponeringsdesign (FBIE)
  • Helse- og oppvekstfag (HO)
  • Idrettsfag (ID)
  • Musikk, dans og drama (MDD)
  • Påbygg, teknologi og industrifag (TIF)
  • Tilrettelagt opplæring (TO)

Artikkelen er først publisert på Akershus fylkeskommunes nettsider.