Samarbeider om droneprosjekt - fikk besøk av klasse fra Belgia

Tidlig i januar kom elevene fra Atheneum Brakel skole i Belgia på besøk til Rud vgs for å samarbeide og ferdigstille droneprosjektet “Clean Air Act”.

Imre Alexander og Frans Emil går dataelektronikerfaget (3DAA) på Rud vgs og jobber sammen med en klasse fra Belgia et spennende droneprosjekt. De bygger en drone som skal måle partikler, temperatur og luftforurensning i et bestemt område. Samarbeidsprosjektet støttes med midler fra Erasmus+. 

De to klassene har brukt dagene til å jobbe på skolens Makerspace hvor de har sammenliknet og testet ulike data, samt laget en fremdriftsplan. Elevene fra Belgia fikk oppleve skolehverdagen på Rud vgs og var med på undervisning sammen med klasse 1ELF som går elektro og datateknologi med spesiell studiekompetanse. Mellom prosjektarbeid og skole ble det også tid til kulturelle opplevelser i Oslo og Bærum. Elever og lærere ble tatt med på aking i korketrekkeren og skøyting i Bærum Ishall. Videre ble det besøk til Den Norske Opera, Munchmuseet og Holmenkollen. Oppholdet på Rud vgs har vært veldig nyttig og lærerikt for de to klassene. Nye vennskap har blitt etablert, utveksling av kunnskap og erfaringer har blitt delt, og ikke minst har elevene fått testet sine språkkunnskaper. Nå håper Imre Alexander og Frans Emil på at det kan bli mulig å dra på besøk til Belgia i løpet av våren for å se på en mulig videreføring av prosjektet.

Belgisk klasse på besøk hos 3DAA. Elevene samarbeider om droneprosjekt. - Klikk for stort bilde
Belgisk klasse på besøk hos 3DAA. Elevene samarbeider om droneprosjekt. - Klikk for stort bilde
Belgisk klasse på besøk hos 3DAA. Elevene samarbeider om droneprosjekt. - Klikk for stort bilde
Belgisk klasse på besøk hos 3DAA. Elevene samarbeider om droneprosjekt. Her besøker de Holmenkollen. - Klikk for stort bilde
Belgisk klasse på besøk hos 3DAA. Elevene samarbeider om droneprosjekt. Her er de på besøk i Oslo og skal teste ut korketrekkeren på kjelke. - Klikk for stort bilde
Belgisk klasse på besøk hos 3DAA. Elevene samarbeider om droneprosjekt. - Klikk for stort bilde