Skoleavslutning for avgangselevene 2024

Stolte foresatte, kontaktlærere og ledelse deltok på skoleavslutningen og takket av våre avgangselever.

Takk for tiden dere har vært elever på Rud! 

Vi ønsker dere alle en god og velfortjent sommerferie. Lykke til videre!