Sommerskole for nye og nåværende elever 7. og 8. august

Velkommen til sommerskole på Rud vgs! Sommerskolen er gratis, og vil gi deg en faglig og sosial start på skoleåret.

Hvem kan melde seg på?

Sommerskolen er for deg som 

  • allerede går på videregående og som skal begynne på vg2 eller vg3 neste skoleår 
  • skal begynne hos oss på vg1 til høsten

 

Plan for sommerskolen

Tidspunkt: kl. 08.30 - 14.00 begge dagene.

Vi vil jobbe med fagene matematikk, naturfag, programmering, kroppsøving, drama og førstehjelp, blant annet på makerspace, i aulaen, på verksteder og ute. Lærere og elever vil delta sammen med dere på ulike aktiviteter.

På sommerskolen vil dere også få møte rådgivere, miljøarbeider og helsesykepleier.

Det vil bli servert frokost og lunsj.

Meld deg på her

Vi anbefaler at elever som skal begynne på vg1, venter med å melde seg på til inntaket er klart og du har takket ja til plassen din.  

Siste frist for påmelding er torsdag 1. august.

Vi gleder oss, velkommen!

 

Vet du ikke hvilken skole du kommer inn på? 

Da kan du melde deg på sommerskolen på den skolen du tror du vil få plass ved. Kommer du inn på en annen skole enn der du har meldt deg på sommerskole, ta kontakt med skolen du har fått plass ved. 

Tom Wang