Tilbud om gratis meningokokkvaksine ACWY.

Elever på videregående skole i Bærum får tilbud om gratis meningokokkvaksine. 
Tilbudet gjelder også for elever bosatt utenfor Bærum kommune.

Tilbudet er for elever født i 2007.  VG2 eller VG3 elever som ikke har fått vaksinen i løpet av de siste 5 årene (sjekk mine vaksiner på helsenorge.no) vil også få tilbud om vaksinen.

Vaksinering på Rud videregående skole blir 5 februar 2024 i tidsrommet 10-14. 

Meningokokkvaksine | Folkehelsekontoret | Bærum kommune (baerum.kommune.no)