Kontaktinformasjon

Telefon og e-post

Adresse og åpningstider

 • Besøksadresse:
  Elias Smiths vei 15
  1337 Sandvika

Åpningstider: Mandag–fredag kl. 08:00–15:30

 • Postadresse:
  Elias Smiths vei 15
  1337 Sandvika

Finn ansatte

Se skolens ledelse

Søk etter ansatte

Finn skolen på kartet

Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Faktura

Organisasjonsnummer 930 580 783 – hovedkonto bank 8109 11 37623

EHF  fakturaforsendelse 

Vi ber om at alle fakturaer til den nye fylkeskommunen leveres i EHF-format og merkes med fakturareferanse som oppgis av bestiller. Se eget avsnitt nedenfor.

Akershus fylkeskommune vil ha sentralt fakturamottak og alle fakturaene sendes hit:

 • EHF fakturaadresse er organisasjonsnummer 930580783
 • Fakturaadresse til fakturamottak: Akershus fylkeskommune, fakturamottak Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo.   

Fakturareferanser

Akershus fylkeskommune vil benytte en alfanumerisk fakturareferanse som skal plasseres i feltet BuyerReference. Referansen skal bestå av bokstav og et sekssifret bestillernummer. For å skille mellom de nye fylkene, fylkeskommunalt foretak og IKS, vil det første tegnet i fakturareferansen for Akershus fylkeskommune alltid være A.

Faktura generert av en bestilling i eHandelsløsningen, merkes med fylkeskommunens ordrenummer i feltet OrderReference. Ordrenummer består av 8 siffer og begynner alltid med 2. 

Skolens organisasjonsnummer

988 835 064

Vipps Sandvika vgs

857877

Lån av skolens lokaler

Informasjon om lån av skolens lokaler