Hvorfor velge Sandvika videregående skole

En moderne skole

Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter i de ulike fag, men vi legger også vekt på at elevene får hjelp til å planlegge sitt eget læringsarbeid. Straks du fullfører skolen må du kunne strukturere ditt eget studiearbeid.

Fagdager

Programfagene er organisert i fagdager slik at du får tid til fordypning i hvert enkelt fag. Fagdager gir lærerne store muligheter til variasjon i undervisningsmetoder og gjør det lettere å jobbe med større prosjekter, dra på ekskursjoner osv.

Miljø

Vi ønsker aktive elever og det er viktig med et godt miljø, vi legger derfor til rette for idrett, revy, musikk, film, sosiale aktiviteter og et velfungerende elevråd.

I skolens åpningstid kan man både før og etter skoletid benytte de ressursene vi har å by på. Vi har musikkrom, foto- og lydstudio, filmrom og et velutstyrt treningsstudio.

Profil

Skolens profil er et aktivt læringsmiljø med engasjerte lærere.

Tekst til videoen

Dette er Sandvika VGS.

Her får du muligheten til å utvikle deg faglig — og sosialt. Uansett - hva du er interessert i.

Skolen har et høyt faglig nivå og det er alltid noe å strekke seg etter.

Det er en fin balanse mellom det teoretiske og det praktiske.

Og så har vi fagdager, hver dag, som er helt unikt for skolen, da får man fokusere på samme fag hele dagen

Vi har også veldig engasjerte og kompetente lærere og nær tilknytning til arbeidslivet. 

På Sandvika kan du fordype deg i studiespesialisering, medier og kommunikasjon, helse og oppvekstfag, og tilrettelagt opplæring.

Det er også mange spennende aktiviteter og muligheter utover det vanlige skoletilbudet.

Velg Sandvika – Vi kan, vil du?