Orden og oppførsel uten karakter på bygg- og anleggsteknikk

Fra og med andre termin er vi med i Utdanningsdirektoratets nasjonale forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter.  

Om forsøket

Utdanningsdirektoratet har satt i gang et frivillig prosjekt for skoler som ønsker å prøve ut å ikke gi elevene karakterer i orden og oppførsel. Forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter (Udir.no) De ønsker nå å utforske andre måter å vurdere elever i orden og oppførsel på, enn ved å gi elevene karakter. Fagfornyelsen vektlegger blant annet dybdelæring, kritisk tenkning, arbeid med de tverrfaglige temaene og elevmedvirkning. Et vurderingssystem i orden og oppførsel bør også bygge opp under dette, og jobbe etter intensjonene i læreplanverket om sosial læring og utvikling.

Bakgrunn for vår deltagelse

På Skedsmo har vi valgt ut utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. Det er et stort utdanningsprogram, men vi får allikevel testet det ut i noe begrenset omfang først. 

Med karakterer i orden og oppførsel kan eleven kun settes ned i karakter, og fokus kan være på det eleven ikke mestrer eller ikke skal gjøre. Vi ønsker heller fokus på det eleven mestrer gjennom sosial læring. Elevene skal i stedet for karakterer i orden og oppførsel vurderes på andre måter. De skal få jevnlig underveisvurdering gjennom samtaler med fremovermeldinger. Underveisvurderingene blir sett opp mot skolens ordensreglement.  

Elever på Vg2 yrkesfag kan oppleve utfordring med å få læreplass ved nedsatt karakter i orden eller oppførsel. I prosjektet samarbeider vi med opplæringskontoret for å sikre en god overgang mellom skole og læretiden.   

Hva betyr dette for elevene på bygg- og anleggsteknikk? 

  • Ordensreglementet gjelder fremdeles
  • Elevene får ikke karakter i orden og oppførsel på kompetansebeviset
  • Elevene vurderes i orden og oppførsel og får muntlige tilbakemeldinger fra lærerne
  • Dårlig orden og oppførsel får konsekvenser
  • Vi skal fremdeles ha et tett hjem-skole-samarbeid