Søknad om fratrekk av fravær - frist 31. mai

Søknad om fraværstrekk skal gjøres gjennom Visma InSchool (VIS). Forskrift til opplæringsloven § 3-45 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler. Elever kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår. 


To hender trykker på PC tastatur - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Eleven velger "Mine Søknader" i hovedmenyen, deretter fanen "Fratrekk av fravær", fyller ut og krysser av der hvor det er aktuelt. 

Merk! Det er kun elevene selv som kan registrere søknad om fratrekk av fravær. Kontaktlærer eller rektor kan altså ikke gjøre det på deres vegne. Elever kan kun få trukket fra dokumentert dagsfravær. Elevene kan bare søke om å trekke fra hele dager med fraværskoden D, og ikke dager som står med fraværskodene M eller X. 

For mer informasjon, se artikkel om fravær og fraværsregler.