Vannlekkasje

Informasjon til foresatte etter vannskade i deler av skolens lokaler. 

Vannkran som drypper - Klikk for stort bilde Luis Quintero (Pexels)

Vi har fått vannskade i noen av skolens verksteder og klasserom. Dette innebærer at deler av undervisningen vil måtte flyttes til andre lokaler på skolen i en periode fremover. Dette gjelder først og fremst elevene på Håndverk, design og produktutvikling. Elevene blir informert i Teams og av lærerne sine. Ved spørsmål, kontakt rektor Torill Hauglid på telefon: 951 42 792.