Vinnere av Realfagsprisen

Vi gratulerer Wassim Koubaa og Sara Svendsen Egeberg med 1. og 2. pris for Skedsmo vgs i Realfagsprisen for Nedre Romerike.

Prisen er etablert av Rotary-klubbene på Nedre Romerike, og alle de videregående skolene i området deltar. Hver skole plukker ut to kandidater til prisen basert på karakterer i realfag og resultater i realfagskonkurranser som Abelkonkurransen, kjemiolympiaden, biologiolympiaden etc. Elevene presenterer et selvvalgt tema på fagdagen foran blant annet de andre kandidatene og juryen. På fagdagen er det også forskere som holder foredrag. I år fikk alle i salen lære om James Webb teleskopet, kunstig intelligens og «Rommet, det største fysikklaboratoriet».

Wassim og Sara presenterte hvert sitt foredrag innen genetikk og epigenetikk. Juryens bedømmelse baserer seg på utvalgskriteriene og prestasjonen på selve fagdagen som i år gikk av stabelen 7.mars. Det deles ut en 1. og 2. pris på hver skole, samt en hovedvinner. Årets hovedvinner ble Tobias Pedersen fra Bjertnes vgs som fikk en premie på 10.000 kr. Wassim i 3STF vant 5000 kr og Sara i 3STC vant 3000 kr. Premiepengene finansieres av lokalt næringsliv som ønsker å motivere unge mennesker til å studere realfag. 

Wassim og Sara holder opp hvert sitt diplom - Klikk for stort bildeStolte vinnere Kirsten Sandra Gundersen