Stor suksess på propelljakten 2023

Sørumsand VGS tilbyr Entreprenørskap og bedriftsutvikling som et eget fag, der elevene får mulighet til å starte opp sine egne Ungdomsbedrifter og drive disse i gjennom et skoleår. 

Den 9. november deltok de i konkurransen Propelljakten 2023.

Propelljakten er en konkurranse og testarena for nyoppstartede ungdomsbedrifter og forretningsideene deres.

Skolen stilte med fire bedriftsideer fra faget Entrepenørskap og bedriftsutvikling til Propelljakten på OsloMet i Lillestrøm i år, og to av ungdomsbedriftene gikk seirende ut i første runde for hver av sine påmeldte grupper. I tillegg til diplom, heder og ære fikk elevene med seg 1000 kroner hver i oppstartsmidler til sine nye bedriftsetableringer. 

  • Ungdomsbedriften LLF UB (Long Lasting Fashion) fokuserer på bærekraftig utnyttelse og videre bruk av klær
  • Ungdomsbedriften Eventz UB har sosiale entreprenører som vil lage en plattform for at mennesker kan møtes og dele gode opplevelser sammen

Juryen fra det lokale næringslivet i Lillestrøm vektla at de unge entreprenørenes ideer representerte både meget innovative og gode bærekraftige forretningsideer for fremtiden. 

Vi gratulerer ungdomsbedriftene med en flott innsats, og ønsker dem masse lykke til videre med sitt arbeid i utvikling av sine nye spennende forretningsideer.

Les mer om Ungt entrepenørskap og ungdomsbedrifter