Skolerute for Sørumsand vgs.

Oversikt over ferier og fridager for skoler Sørumsand videregående skole. 
Skolerute for 2024 - 25 ligger nederst på siden.

Skolerute 2024–25

 • August:
  12. august – Nytilsattes dag
  13., 14., 15. og 16. august – Kompetanse- og plandager 
  19. august – Første skoledag for elevene
 • September/oktober:
  30. september til og med 4. oktober – Høstferie (uke 40)
 • November:
  15. november – Felles planleggingsdag for lærere
 • Desember:
  20. desember – Siste skoledag før jul
 • Januar:
  3. januar – Første skoledag etter jul
 • Februar:
  17. februar til og med 21. februar – Vinterferie (uke 8)
 • April:
  14. april til og med tirsdag 22. april – Påskeferie
 • Mai:
  1. mai – Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag
  17. mai – Grunnlovsdag
  29. mai – Kristi himmelfartsdag
 • Juni:
  9. juni – 2. pinsedag
  20. juni – Siste skoledag

Se felles skolerute for Akershus på afk.no