Inkluderende læringsmiljø og skolemiljø

Vi får det til - skolens visjon - Klikk for stort bildeVi får det til - skolens visjon

Et inkluderende skole- og læringsmiljø er kanskje den viktigste faktoren for at alle kan trives og lykkes med sin utdanning.

På Sørumsand videregående skole har elever og medarbeider jobbet sammen og kommet fram til hvordan vi vil at læringsmiljøet i klasserom og verksteder skal være og hvordan vi vil at skolemiljøet i fellesarealene skal være.

Et inkluderende læringsmiljø i klasserom og verksted

Elevene

 • Elevene en tolererer og respekterer hverandre uansett bakgrunn kultur og religion
  • viser at de tør å prøve å feile
  • har lav terskel for å spørre medelever og medarbeidere om hjelp
  • lytter til andre har å si
  • sier ifra på en saklig måte når de er uenige
 • Deltar i å utarbeide felles kjøreregler og klasseregler som de følger
 • Holder klasserom og verksteder ryddig og rent
 • Tar vare på hverandre 
  • sier ifra til medarbeider dersom noen mobbes
  • viser vilje til å inkludere andre i klassen i fellesskap i friminuttene
  • bryr seg når noen er borte
 • Viser vilje til å samarbeide med hverandre
 • Hilser på medelever og medarbeidere

 

Lærerne

 • Behandler alle elevene med respekt
  • blir raskt kjent med elevene og lærer alle navnene
  • har tydelig forventninger til at hver elev kan ha et læringsutbytte
  • viser romslighet, er tålmodige og hjelper elever som ikke forstår
 • Foretar felles forventningsavklaring til klassemiljøet 
  • tar raskt tak i utfordringer med klassemiljøet
  • inkluderer elevene i planlegging, gjennomføring og evaluering av både det faglige og det sosiale læringsarbeidet
 • Organiserer læringsarbeidet på en tydelig og inkluderende måte
  • jobber aktivt med toleranse for ulikhet og inkludering av alle (motvirker mobbing)
  • har et ekstra øye på de som er alene i timen
 • Er gode rollemodeller hilser og smiler og sier hyggelige ting

 

 

Et inkluderende skolemiljø i fellesarealene

 

Elevene

 • Tolererer og respekterer hverandre uansett bakgrunn kultur og religion
 • Inkluderer hverandre i sosiale fellesskap
 • Sier ifra når noe ikke er greit
 • Følger vanlige normer for oppførsel 
  • er imøtekommende høflig og brukervennlig språk
  • lytter og viser respekt når andre snakker
  • rydder etter seg og holder det pent i fellesområdene

 

Medarbeiderne

 • Er imøtekommende smiler og hilser 
 • Viser en innstilling som at "alle elever er våre"
 • Tar, på en respektfull måte, tak i oppførsel som bryter med forventede normer 
 • Viser et tydelig eierskap til og ivaretar fellesarealet og uteområde 
 • Viser frem resultater av læringsarbeidet 
 • Er samkjørte på hva som er forventede normer i fellesarealet 
 • E​​​​​​r ofte tilstede i fellesarealer

 

Inkluderende læringsmiljø og skolemiljø (PDF, 107 kB)