Vår skole - verdier, normer og kultur

Vi får det til!

Sørumsand videregående skole skal være en inkluderende skole der vi verdsetter en imøtekommende kultur og en velholdt skole.

Vi får det til - skolens visjon - Klikk for stort bildeVi får det til - skolens visjon

 

Vi er en fellesskapsorientert skole som oppnår gode resultater fordi vi bygger vår praksis på:

 • Et humanistisk menneskesyn
 • En demokratisk og solidarisk forståelse
 • Et handlingsbasert kunnskaps- og læringssyn
 • En relevant utdanning for morgendagens samfunn
 • En utviklingsorientert organisasjon

 

Et humanistisk menneskesyn, der vi;

 • verdsetter at alle mennesker er unike og at ulikhetene bidrar til et mangfoldig fellesskap
 • er opptatt av å vise hverandre respekt uavhengig av hvilke roller vi har
 • er opptatt av frihet, valg og anerkjennelse som drivkrefter i menneskers liv
 • er opptatt av at skolen skal være en viktig arena for ungdommens identitetsdannelse

 

En demokratisk og solidarisk forståelse, der vi;

 • verdsetter det norske velferdssamfunnet og demokratiet
 • er opptatt av et aktivt elevdemokrati 
 • er opptatt av etisk bevissthet og kritisk tenkning
 • er opptatt av at alle inkluderes, er trygge, føler tilhørighet og trivsel

 

Et handlingsbasert kunnskaps- og læringssyn, der vi;

 • er opptatt av at elevene lærer best gjennom aktivitet, samarbeid og refleksjon
 • er opptatt av tydelige normer for god oppførsel og at sosial og faglig kompetanse må ses i sammenheng
 • er opptatt av å utvikle en didaktikk som fremmer sosial læring og dybdelæring
 • er opptatt av å ha høye forventninger til elevene

 

En relevant utdanning for morgendagens samfunn, der vi;

 • er opptatt av å forberede elevene til et yrkesliv eller videre studier
 • er opptatt av tett samarbeid med bedrifter, bransjer og institusjoner i regionen
 • verdsetter etablert viten samtidig som vi er opptatt av å utvikle utforskertrang og kreativitet 
 • er opptatt av at alle må bidra med gode, bærekraftige løsninger for vår felles framtid

 

En utviklingsorientert organisasjon, der vi;

 • er opptatt av medbestemmelse og god informasjon 
 • er opptatt av åpenhet rundt beslutninger 
 • er opptatt av å utnytte hverandres kompetanse og ressurser
 • er opptatt av at alle samarbeider og bidrar til skolens kontinuerlige forbedringsarbeid
 • er opptatt av å ha høye forventninger til hverandre

 

Vår skole – verdier, normer og kultur (PDF, 86 kB)