Kombinasjonsprogram for minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever mellom 16 og 24 år som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnskoleopplæring på en videregående skole dersom de har behov for dette for å kunne fullføre videregående opplæring.

Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag.