Informasjon til foresatte om bruken av vape (e-sigaretter) blant barn og unge i Lillestrøm kommune

Gjennom Lillestrøm kommunes SLT-arbeid (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) har vi de siste årene sett en økning i bruken av vape blant barn og unge. 
Vi er bekymret for denne økningen, og sender derfor ut dette informasjonsskrivet til foresatte med barn og ungdom i grunnskolene eller videregående skole i Lillestrøm kommune. 

Hva er vape? 

Vape er en elektronisk sigarett (e-sigarett). Vape kommer i mange smaker, størrelser og former og ser ofte ut som en penn, tusj, minnepinne eller en stor lighter. Det finnes både engangsprodukter, som kastes etter bruk, og vape med refill-funksjoner. Ofte er vape merket med hva de inneholder, men ikke alltid, og det kan være vanskelig å fastslå innholdet ut fra lukt og smak. 

Hvordan brukes vape? 

Alle e-sigaretter har et elektrisk element som varmer opp væske, som blir til dampen man puster inn. Væsken kalles e-væske. Denne kommer i utallige smaker, alt fra tobakksmak til fruktaromaer. Noen blander sine egne smaker og styrker. 

  • Vape kalles også «el-røyk», «e-penn», «vaper», «vaporizer», «el-pipe» og «puff bar» 
  • Å bruke e-sigaretter kalles gjerne for å «dampe», «vape» «puffe» eller «røyke»
  • Væsken i e-sigarettene kalles «e-væske», «e-juice» eller «e-liquid» 

(Unginfo.no)

Er vape skadelig? 

Det finnes mange forskjellige typer e-sigaretter når det gjelder utseende og innhold. Derfor er det også vanskelig å si noe om helsekonsekvensene for alle typer. Fordi e-sigaretter har vært relativt kort på markedet, er det fortsatt få vitenskapelige studier om langtidseffekter ved bruk. Å vape kan irritere luftveiene, og en vape kan inneholde kreftfremkallende stoffer. En vape med nikotin vil ha samme skadelige virkninger som nikotin fra tobakk eller andre nikotinprodukter. Bruk av nikotin i barne- og ungdomstiden kan påvirke utviklingen av hjernen, som ikke er ferdig utviklet før i midten av 20-årene.
Nikotinbruk over tid kan blant annet ha negativ effekt på de områdene i hjernen som styrer oppmerksomhet, læring og impulskontroll. Hjernen til barn og ungdom er også mer sårbare for utvikling av nikotinavhengighet. (Helsenorge) 

Er vape lovlig?

E-sigaretter med smakstilsetning uten nikotin kan i dag selges med aldersgrense 18 år. Fra 1. juli 2024 vil det ikke være tillat med andre smaker enn tobakk. E-sigaretter med nikotin er i dag forbudt å selge i Norge. Fra 1. juli 2024 vil det bli lovlig å selge e-sigaretter med nikotin med 18-års aldersgrense

  • Det er forbudt å dampe innendørs på offentlig sted.
  • Det er forbudt å dampe i barnehager og på skoler, også utendørs.
  • Elever har ikke lov til å dampe i skoletiden.
  • Barn har rett til å ikke bli utsatt for damp fra e-sigaretter.
  • Det er forbudt å reklamere for e-sigaretter. 
  • Butikker som selger e-sigaretter, skal registreres hos Helsedirektoratet 

(Unginfo.no) 

Bekymring i tilknytning til kjøp, salg og bruk av vape. 

Ansatte i skole og andre tjenester rettet mot barn og unge i Lillestrøm ser at vape blir brukt blant ungdom og barn helt ned i 10 års alderen. Det er en bekymring for at vape kan bli bukt til å innta ulovlige rusmidler, da gjerne cannabis, og at terskelen for å gå over til cannabisbaserte produkter trolig blir lavere når man først har blitt vant til å vape nikotinprodukter. Videre er det en stor bekymring for at kjøp og salg av vape blant barn og ungdom kan bli brukt som en rekrutteringsarena til kjøp og salg av ulovlige rusmidler og til annen type kriminalitet. 

Snakk med barnet ditt om vape. 

Vi oppfordrer alle foresatte til å snakke med barna sine om vape og ta opp bekymringen rundt kjøp, salg og bruk. 

For å få til en god samtale kan det være lurt å sette av tid til samtalen og innta en undrende og åpen holdning. Snakk med utgangspunkt i deg selv. Si “jeg” og ikke “du”. For eksempel “Jeg opplever …” og “Jeg ser …”. På denne måten kan du oppleves mindre konfronterende, noe som igjen øker muligheten for en samtale, og ikke en situasjon hvor ditt barn/din tenåring «går i stå» ved å forsvare seg eller nekte. (Rusinfo.no). 

Du og ditt barn/ungdom kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen, HFU (Helsestasjonen for ungdom) eller OUT (Oppsøkende Ungdomsteam) for å få råd og veiledning eller ved behov for å komme i kontakt med hjelpeapparatet.

Helsestasjon for ungdom (HFU) (lillestrom.kommune.no)

Oppsøkende ungdomsteam (OUT) (lillestrom.kommune.no)