Elevråd og allmøte

Elevråd og allmøter kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen, og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene.

Tillitseleven

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. 

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Elevrådet

Deler av elevrådsstyret: fra venstre: Fredrick, Alexander, Muskaan, Arsla, Arvid. Liggende foran: Lina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. 

Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året. 

Fra venstre: Lina Wille Johansen representant elevrådets fylkesting, rektor Bente Jorunn Dretvik, Arsla Rizwan leder for skolens elevråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer hos elevorganisasjonen

Plan for elevrådets møter

  • Møter i elevrådet (kommer)
  • Møter mellom rektor og elevråd (kommer)

Sakslister og møtereferater

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder.

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte

Lovverk

Les mer på lovdata.no om retten til medbestemmelse, som er forankret i formålsparagrafen i opplæringsloven