Reglement for skriftlig eksamen

Gjelder fra: 01.01.2021

Sist oppdatert 24.04.2023

Gjennomføring av eksamen for elever og privatister.

Merknad: Dette reglementet er vedtatt for Viken fylkeskommune, og gjelder inntil videre for Akershus fylkeskommune.