Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Akershus fylkeskommune tilbyr fagbrev på jobb-kontrakt til kvalifiserte søkere med 1–4 års relevant praksis i henhold til læreplanen i faget (udir.no).

Dette er kandidater som ikke oppfyller dokumentasjonskravet som praksiskandidat. For kandidater med mer enn 5 års praksis vil det å være praksiskandidat være den raskeste veien til fagbrev. Les mer hvordan du blir praksiskandidat.

Alt dere må vite om søkeprosessen før dere søker