Tilskuddsordning Oslofjordsatsing 2024

Målet for Akershus fylkeskommune sin helhetlige og tverrfaglige Oslofjordsatsing er å bidra til akselerasjon i arbeidet for å gjøre Oslofjorden frisk, og for bedring av allmennhetens tilgang til fjorden. Det er satt av 10 millioner kroner til denne tilskuddsordningen i 2024. Søknadsfrist 15. mai. 

Om ordningen

Tilskuddsordningen «Oslofjordsatsing 2024» er en del av fylkeskommunens arbeid for Oslofjorden. Ordningen rettes mot prosjekter som kan bidra til å gjøre Oslofjorden frisk, og prosjekter for bedring av allmennhetens tilgang til fjorden, gjennom å:

  • Fjerne negative påvirkninger på fjorden og nedbørsfeltet  
  • Forsterke positive påvirkninger på fjorden  
  • Mobilisere engasjement og oppslutning til arbeid med fjorden og nedbørsfeltet  
  • Sikre nødvendig finansiering til arbeidet med fjorden og i nedbørsfeltet

Prosjektene det søkes midler til må være rettet mot tiltak i Akershus-geografien. Det er samtidig ønskelig med prosjekter rettet mot tiltak som skjer i en større geografi enn Akershus fylke. Dette både med tanke på Oslofjorden og nedbørsfeltet som et sammenhengende system, og med tanke på muligheter for synergier og gjennomføringskraft.

Det er satt av 10 millioner kroner til denne tilskuddsordningen for bruk i 2024. Søknadene behandles samlet, og søknadsfrist er 15. mai 2024. 

Presentasjon av ordningen 10. april

Du finner all praktisk informasjon om tilskuddsordningen nedenfor. Ønsker du nærmere forklaring eller vil stille spørsmål, kan du se opptak av vår gjennomgang av ordningen som vi holdt på Teams onsdag 10. april. 

Se opptak av informasjonsmøtet her (automatisk tekstet)

Artikkelliste