Samarbeid skole - hjem

Valler videregående skole ønsker en åpen dialog med foreldre/foresatte. Et godt samarbeid mellom hjem og skole fremmer elevenes læring og vi inviterer foreldre til å komme med tilbakemeldinger til skolens ledelse og lærere via e-post.

 

På vei til kunnskap - Klikk for stort bildePå vei til kunnskap Fete Typer

 

 

 

Kontakt med skolen

Har du spørsmål til ledelse, rådgivere, kontaktlærere eller faglærere. 

Finn ansatt her

Kontaktlærer

Alle elever er knyttet til en kontaktlærer. Kontaktlæreren tar gjerne i mot henvendelser fra foreldre/foresatte og svarer på spørsmål som gjelder skole og skolegang. I de tilfeller der skolen har behov for kontakt med hjemmet, er det viktig at skolen har riktig kontaktinformasjon. Vi venter på en løsning i Visma InSchool. Inntil videre samler kontaktlærer inn kontaktinformasjon.

Kontaktmøter på Valler

August
Foreldre/foresatte til elever på Vg1 inviteres kort etter skolestart til et informasjonsmøte om skolen og arbeidet i fag og klasser. Dere møter skolens ledelse og kontaktlærer for klassen.

Oktober/november
Foreldre til elever på Vg3 inviteres til et informasjonsmøte om avslutningsåret på Valler.

Foreldre/foresatte til elever på Vg1 og Vg2 inviteres til et informasjonsmøte aktuelle aktiviteter og status på trinnet. Valg av programfag er et hovedtema.

Samtaler med kontaktlærer
Foreldre/foresatte til elever på Vg1 og Vg2 inviteres til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan eleven arbeider til daglig og elevens kompetanse i fagene. Eleven har rett til å være med i samtalen. Elevens fravær, orden og atferd vil også bli tatt opp. Dersom det er spørsmål knyttet til faglig progresjon i enkeltfag, kan den aktuelle faglæreren kontaktes på e-post.

Samtalen på Vg2 foregår på høsten før elevene fyller 18 år. På Vg1 foregår samtalene i månedsskiftet januar-februar. Melding om nøyaktig tidspunkt sendes foreldre/foresatte på e-post.

Lysbilder fra kontaktmøter

Lysbilder fra kontaktmøte for Vg1 25.august 2022 (PPTX, 4 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte for Vg1 13.oktober 2022 (PPTX, 15 MB)

Lysbilder fra kontaktmøte for Vg3 20.oktober 2022 (PPTX, 6 MB)

Visma InSchool

Det er nå mulig for foresatte å logge inn i Visma, lagre kontaktinformasjon og få informasjon om elevens skolehverdag.

Foresatte kan logge seg på med bank id på mobil.